YazarATDRMEDYA

Yayınlar

Köle

“Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”Duanın mahiyetini kavrayabilmemize katkıda...